STEP 1. Pa-loadi daan ang Globe SIM nga naka install sa imong cellphone.
 
STEP 2. Pag-CREATE og MESSAGE para PROMO nga gusto nimong i-avail. Pilii ang promo keyword sa ubos.
 
  • GOSURF50 = 50Php | 1GB | 3 Days
  • HOMESURF15 = 15Php | 1GB | 1 Day
  • HOMESURF199 = 199Php | 12GB | 7 Days
  • HOMESURF599 = 599Php | 40GB | 15 Days
  • HOMESURF999 = 999Php | 65GB | 30 Days
  • HOMESURF1499 = 1499Php | 100GB | 30 Days
 
STEP 3. I-send ang gi-CREATE nga Promo KEYWORD sa number nga imong makita luyo sa imong Globe at Home Prepaid WiFi Modem. Pero ilisi og “2” ang “0” s unahan sa SIM Number.
Example. 09661234567 himoang 29661234567
 
STEP 4. Adunay mo-text sa imong cellphone nga moingon og You are about to SHARE-A-LOAD to number blah3x… Replyi lang og YES para ma-confirm imong gi-request nga promo. SUCCESS!!!

Pin It on Pinterest

Share This

Share This

Share this post with your friends!