How to LOAD your Globe at Home Prepaid WiFi Modem MANUALLY?

How to LOAD your Globe at Home Prepaid WiFi Modem MANUALLY?

STEP 1. Pa-loadi daan ang Globe SIM nga naka install sa imong cellphone.   STEP 2. Pag-CREATE og MESSAGE para PROMO nga gusto nimong i-avail. Pilii ang promo keyword sa ubos.   GOSURF50 = 50Php | 1GB | 3 Days HOMESURF15 = 15Php | 1GB | 1 Day HOMESURF199 = 199Php |...

Pin It on Pinterest